Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lovecký zámeček Trubiska

Lovecký zámeček Trubiska se nachází na rozcestí modré, žluté a zelené turistické značky v údolí pod horou Svéradov ( 737 nadmořské výšky) v katastru obce Pozděchov v okresu Vsetín. Prochází tudy i regionální cyklostezka. Mohli jste si o něm přečíst na stránkách časopisu Myslivost v rubrice Naše myslivecké památky, nebo jste ho viděli v televizi v pořadu tisíc let české myslivosti, kdy vám jeho historii přiblížil Ing. Jan Šimek. Lovecký zámeček je ve vlastnícví MS Trubiska Pozděchov. Historie je spjata s šlechtických rodem Stillfriedů z Ratěnic, tento rod koupil v roce 1815 vizovické panství. Pozděchovské lesy odedávna oplývaly hlubokými lesy bohatými na zvěř, což se stalo důvodem, proč zde Stillfriedové vybudovali malý lovecký zámeček. Přesné datum není známé, stalo se tak patrně někdy v polovině 19. století. Příslušníci šlechtického rodu jezdívali na Trubiska za zábavou, lovem i odpočinkem. K zámečku náleželo i několik rybníků, největší z nich se nazýval Kačeňák, z názvu je patrné, že byl plný nejen kachen březňaček. Na historických fotografiích je zachyceno jak páni vozí dámy na lodičkách. V roce 1945 byl všechen majetek zkonfiskován ve prospěch Československé republiky. Zámeček se dostal v 60 letech takřka do havarijního stavu. V roce 1968 jej zakoupilo MS Trubiska Pozděchov. Cituji z kroniky MS, která byla založena v roce 1972, jeden z prvních zápisů tehdejšího kronikáře Antonína Zicha : V roce 1968 jsme zakoupili od státních lesů na Trubiskách zámeček za obnos 12000 kčs, slouží nám k pořádání mysliveckých zábav v přírodě, které jsou pro krásné , romantické prostředí hojně navštěvovány občany z blízkého i dalekého okolí ihned pod poznámkou , která mě taky zaujala, že v roce 1916 byl střelen první historický kus černé zvěře u nás a další se střelil až za padesát let v roce 1966. Částka 12000Kčs byla v té době k poměru k výdělkům vysoká a dnešní hodnota nemovitosti zámečku, bez pozemku je 4 miliony korun. I hned po koupi v roce 1968 došlo k opravě zchátralé střechy, nevyhovující krytina byla provizorně překryta plechem, tak se podařilo zachránit a odvrátit zkázu této půvabné stavby a zachovat ji pro příští generace. I když jsme do zámečku investovali nemalé finanční prostředky, bylo nám jasné, že dříve či později se budeme muset pustit do rekonstrukce budovy kuchuně, kde už byly trámy prohnilé a budova i chátrala. Důležitý fakt byl, že budeme potřebovat nemalé finanční prostředky a investice bude tak vysoká, že z příjmů, které tvoří výnos z plesu, country bálu a pouti ,nebude možné investici pokrýt. Vždyť všechny peníze jdou na provoz honitby,jen pro upřesnění uvádím nákub krmiva, 4 tuny cukrovky, 3 tuny siláže, 100 kg soli, oves, kukuřice, provoz naší malé bažantnice, kde ročně chováme 40 ks bažantí zvěře atd. Bylo zřejmé , že budeme potřebovat nemalou pomoc sponzorů. V dubnu roku 2008 navštívila výborovou schůzi našeho sdružení strarostka obce paní Vlasta Sláčíková a předložila nám informace k možnosti čerpání dotací z fondů Evropské Unie. Podali jsem přihlášku do sdružení obcí Hornolidečska a předložili projekt nové budovy kuchyně místo původní a doufali, že nám Evropská Uniie vyjde vstříc. Obec Pozděchov dala k dispozici 23 m3 kulatiny z toho 11,5 m3 darem. V květnu nám bylo vydáno stavební povolení a začla nekončící práce.Projekt vypracoval náš člen. Nejprve rozdělat starou budovu, všechny trámy byly očíslovány, abychom zachovali původní stav, prohnilé trámy byly vyměněny a začla stavba, ale vše tak jak bylo původně. Na jednom z trámu jsme našli tento nápis: Když jsme tu uzavírku dávali ten čas byl ten tam máš borovičku za 40 krejcarů, v Pozděchově 1865 .Traktor na odvoz shnilých trámu a sutě postkytl další náš člen Antonín Sochora.Tesařské práce jako je vazba střechy zajišťovala firma, tesařské práce menšího rozsahu prováděli naši členové tesaři Radim Hnilica a Radek Štach. Zednické práce Drahomír Polčák ze synem.Pořezání kulatiny nám zdarma dovolila jedna firma ve Vizovicích. Letos pomalu probíhají dokončovací práce. Nově zrekonstruovaná budova je hotová a nádherně zapadá do místní krásné přírody. Zbývá jen dovybavit obytné prostory nábytkem a venkovní úpravy. EU nám poskytla půlmilionovou dotaci. Dalším problémem je elektrická energie. Dostat elektriku až na lovecký zámeček je taky velice problematické, nejblížší možnost je od místní pily Trubiska, která je vzdálena 2 km od zámečku, nebo až z obce Pozděchov , kde je vzdálenost ještě větší. Na výroční členské schůzi členové schávli, že si necháme udělat na elektřinu projekt, který předložíme sdružení obcí Hornolidečska, možná někdy v budoucnu nám na něj EU poskytne dotaci. Prozatím využíváme náš agregát, pro country bál, bohužel nám jeden agregát byl ze zámečku odcizen. Právě tento problém je nám trnem v oku. Stáváme se často terčem zlodějů, byly nám odcizeny rýny i vystřihány elektrické kabely. I když se policii podařilo i viníky vypátrat, nečekal je takřka žádný postih a škoda nám prozatím nebyla vyplacena. Je třeba poděkovat všem členům , kteří věnují v dnešní hektické době spoustu času na opravách této nemovitosti. Zvláště panu Radku Štachovi a panu Františku Zichovi, který už bohužel opustil navždy naše řady, kteří věnovali spoustu času, energie a potřebovali hodně pevné nervy při vyřizování dotací, kde sebemenší nedostatek EU netoleruje a dotace neposkytne, vše musí být stoprocentní. Budeme rádí , když tento skvost místních lesů bude zachován pro další generace a bude sloužit myslivcům a jejích rodinám pro společné setkání, dětem pro myslivecké akce a soutěže, které pro ně každoročně pořádáme, mladým skautům, kteří dávají přednost pobytu v přírodě, před vysedáváním u počítáčů,plazmových televizí a podobných aktivit. Jednoduše, když nám všem bude dělat lovecký zámeček jen radost a nestane se terčem vandalů a zlodějů. Všem čtenářům myslivosti doporučuji, pokud budete mít cestu z Vizovic na Vsetín přes Valašskou Polanku, zastavte se pokochat našim loveckým zámečkem a pěknou přírodou.